See PRO editionSee PRO edition

Zmiany W VAT 2014 R.! Nowy Obowiązek Podatkowy.

Zmiany W VAT 2014 R.! Nowy Obowiązek Podatkowy.
usługi informatyczneUsługi informatyczne Warszawa, to firma zajmująca się świadczeniem usług informatycznych i naprawy komputerów na terenie Warszawy i okolic. Jeżeli przykładowo w przedsiębiorstwie mają państwo podpisaną umowę serwisową z firmą oferującą usługi informatyczne mogą państwo z wielką przyjemnością ogłosić, że sprzęt komputerowy w firmie nie będzie już praktycznie żadnym problemem. Usługi informatyczne są bardzo dobrym rozwiązaniem jeżeli chcecie państwo mieć spokój ze sprzętem komputerowym w twojej firmie. They provide a rich narrative, a wealth of detail, and a useful tips for other ITM Technologie Informatyczne clients.

Please do not overview ITM Technologie Informatyczne for those who acquired a freebie for writing this overview about ITM Technologie Informatyczne, or should you're linked in any way to the owner or workers of ITM Technologie Informatyczne. Od dnia 1 stycznia 2014 r. zasadą ogólną będzie powstanie obowiązku podatkowego z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Duże, bo przez dostawę towarów ustawa VAT rozumie samo przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel.

Podpisując umowę podatnik będzie mógł zatem w pewnym zakresie operować obowiązkiem podatkowym w VAT i to całkiem legalnie. Faktura, co do zasady, nie będzie już wpływała na second powstania obowiązku podatkowego w VAT. Jednakże będzie obowiązek jej wystawienia do 15. dnia następnego miesiąca po dostawie towarów lub wykonaniu usługi. VAT z tej faktury trzeba będzie rozliczyć w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi. Jeśli faktura jest wystawiana później powinna zawierać także datę wykonania usługi.

Częściowe wykonanie usługi będzie rodziło obowiązek rozliczenia VAT, jeżeli dla tej części określono kwotę do zapłaty. Zakończenie pierwszego nie implikuje obowiązku rozliczenia VAT, gdyż prawnik nie otrzyma wynagrodzenia za część wykonanej usługi. Usługi ciągłe będziemy rozliczać z upływem każdego okresu rozliczeniowego lub terminu płatności, aż do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Późniejsze wystawienie faktury nie wpływa na rozliczenie VAT w miesiącu zakończenia wykonywania usług.

W przypadku, gdy usługa ciągła trwa ponad 1 rok, a nie ma ustalonych okresów rozliczeniowych lub w danym roku nie upływają terminy płatności, ustawodawca każe rozliczać się z końcem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Na fakturze tak jak i dzisiaj trzeba podawać dwie daty, tj. data wystawienia faktury oraz w 2013 information sprzedaży, a od 2014 information wykonania usługi lub dostawy towarów. Rozwiązanie problemu wymaga interpretacji innych przepisów ustawy VAT i nie jest prostą odpowiedzią, dlatego obiecuję napisać w tej sprawie nowego posta. Trochę inne zasady będą obowiązywały, gdy usługi najmu będą rozliczane okresowo.